Segmentace trhu – marketing

 

   Otázka: Segmentace trhu

   Předmět: Marketing

   Zaslal(a): Domis

 

 

Segmentace trhu

 • Segmentace trhu je rozčlenění celkového trhu na menší části, které spojují zákazníky s určitým typickými vlastnostmi.
 • rozčlenění trhu do skupin, které se liší svými potřebami, charakteristikami a nákupním chováním.
 • Segmentace trhu je jedna z metod marketingového řízení, konkrétně analýzy trhu. Cílem je poznat strukturu daného trhu, na který chce organizace umístit svůj výrobek nebo službu. Trh se dělí do podle nějakého hlediska homogenních skupin zákazníků.
 • Segmentace – nalezení skupin zákazníků dle stanovených kritérií
 • Segment – je skupina zákazníků, kteří mají své specifické požadavky na určitou skupinu výrobků.
 • úkolem segmentace je rozdělit celkový rozsáhlý trh na určitý počet menších homogenních celků

 

Využití segmentace trhu:

 • využívá se:

1) reklamních kampaních

2) internetových kampaních

3) v reklamních textech

4) ve tvorbě sloganů

5) mediích

 

Odpovídá na tyto otázky:

 • Jaká je cílová skupina zákazníků?
 • Kdo jsou vaši zákazníci?
  • Co zákazníci přijímají a co naopak odmítají?
 • Co zákazníci chtějí a kolik jsou za to ochotni zaplatit?
  • Jaké jsou zákaznické potřeby a požadavky?
  • Co hledají zrovna vaši zákazníci?
  • Co na Vás Vaši zákazníci nejvíce oceňují?
  • Kdo by měl patřit mezi vaše zákazníky?
  • Na jaký typ zákazníků se chce zaměřit?

 

Kroky segmentace trhu:

 • Průzkum trhu – podnik na základě segmentačních kritérií hodnotí potenciální zákazníky.
 • Profilování segmentů – v této fázi se určuje velikost a profil jednotlivých segmentů.
 • Výběr cílového segmentu – volba jednoho či několika segmentů, na které se podnik zaměří.

 

Kritéria segmntace:

 • Geografická – zákazníci jsou rozděleni podle prostředí například podle měst, nebo regionů, zemí, apod.
 • Demografická – zákazníci se dělí podle věku, pohlaví, náboženství, rodinného stavu apod.
 • Socioekonomická – dělí se podle: příjem, postavení, povolání, apod.
 • Psychologická – zákazníci se dělí podle psychologického profilu: postoje, hodnoty, zájmy, koníčky, apod.
 • Nákupní chování – rozsah nákupů, loajalita k dodavateli, postoj k riziku

 

4 zásady:

 • Měřitelnost – každý segment, který má být použit, by se měl dát změřit.
 • Přístupnost – segment, který firma hodlá obsadit, by měl být přístupný.
 • Významnost – segment by měl být významný a dostatečně velký, aby firmě pokryl náklady spojené s podnikatelskou činností.
 • Rozlišitelnost – je mnoho segmentů, které lze najít na trhu, proto je důležité rozlišit více segmentů s potenciálními zákazníky.

 

Členění trhu:

 • potenciální trh – zahrnuje všechny, kteří mají zájem o výrobek
 • použitelný trh mají o výrobky zájem a jsou schopni požadovanou cenu zaplatit
 • kvalifikovaný trh omezení např. věkem, vzděláním apod.
 • cílovým trhem zaměření pouze na část kvalifikovaného použitelného trhu
 • podchycený trh – souhrn vlastníků

 

Výhody trhu:

 • Uspokojení potřeb zákazníků.
 • Oslovení zákazníků, pro které je nabídka určena. Reklamy se tak stanou účinnější.
 • Ušetření finančních prostředků.
 • Vaše komunikace a distribuce se stane efektivnější.
 • Minimalizujete nebezpečí konkurence.
 • Konkurenční výhodu.

 

Nevýhody trhu:

 • proměnlivost segmentů
 • překrývání segmentů
 • segmentace není jednoúrovňová

 

Zdroje:

 • sešit 1P
 • http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDEQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.sosunicov.cz%2Fkoudelka%2FMAM4.doc&ei=Rp9pVYrpFIi_ygOrj4GYAw&usg=AFQjCNESb9PdwHB_1Tg6LPgD4AL1xVgszQ&bvm=bv.94455598,d.bGg
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Segmentace_trhu
 • http://broli.euweb.cz/download/marketing.pdf
 • http://honors.vse.cz/data/Semin%C3%A1%C5%99-2-Segmentace2.pdf
 • http://www.ipodnikatel.cz/Strategie-podnikani/marketingovy-mix-a-segmentace-trhu-jako-zakladni-kamen-uspesneho-podnikani.html
 • http://www.vseomarketingu.estranky.cz/clanky/marketing/segmentace-trhu.html


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!