Svalová soustava – zdravotní nauka

 

   Otázka: Svalová soustava

   Předmět: Zdravotní nauka

   Zaslal(a): Bety

 

 

Pohybová soustava zajišťuje pohyb jednotlivých částí těla (končetin, hlavy, trupu) a pohyb celého těla – lokomoci (přemísťování celého těla). Tento pohyb se uskutečňuje prostřednictvím kosterního (příčně pruhovaného) svalstva. Činnosti vnitřních orgánů zajišťuje svalstvo hladké. Pohyb krve v cévní soustavě zprostředkuje činnost srdečního svalu (svalovina srdeční). Veškerá svalová tkáň je tvořena svalovými buňkami.

 

Druhy:

Kosterní svaly:

Kosterní svaly představují největší tělesnou tkáň. Svalové buňky kosterního svalu mají válcovitý tvar, a proto je nazýváme jako svalová vlákna. Větší počet svalových vláken spojených vzájemně řídkým vazivem tvoří sval. V řídkém vazivu se nachází nervy a cévy. Povrch svalů kryje vazivový obal (fascie, povázka). Nejširší část svalu je svalové bříško. Na konci vybíhají svalová bříška ve šlachy. Připojení šlachy ke kosti se nazývá svalový úpon. Nejvýraznějším znakem kosterního nebo srdečního svalu je příčné pruhování.

 

Podle polohy v těle rozlišujeme svaly na několik skupin: svaly hlavy, krku, hrudníku, svaly břišní, pánevní, zádové a svaly horních a dolních končetin. Antagonistické svaly – funkcí kosterního svalstva je zkracovat se nebo vyvíjet napětí (i bez zkrácení), je třeba si uvědomit, že sval plní svou funkci tím, že vyvíjí tažnou sílu. Kontraktilní bílkoviny (aktin a myozin) jsou obsaženy ve všech typech svalové tkáně ale jinak organizované u kosterních a srdečních svalů, jinak u svalstva hladkého. Filamenty silné jsou tvořeny bílkovinou myozinem a filamenty tenké jsou tvořeny bílkovinou aktinem.

 

Srdeční sval:

Srdeční svalové buňky jsou krátké, rozvětvené a vzájemně mezi sebou propojené vodivými spoji, takže podráždění jedné srdeční buňky se přenáší přímo na další buňky. Svalové buňky nejsou řízeny prostřednictvím nervů. Srdce má svá dvě vlastní centra automacie, která dávají povely ke stahům.

 

Hladké svaly:

Buňky hladkých svalů jsou na rozdíl od kosterních svalových vláken podstatně menší. Aktinové a myozinové filamenty jsou přítomny, ale aktinových filamentů je asi desetkrát více než myozinových. Filamenty jsou i jinak organizovány než ve svalech kosterních, proto nejeví příčné pruhování. Kontrakce hladkého svalu jsou pomalé. Stahy některých typů hladké svaloviny mohou být i hormony vyvolány (např. stahy děložní svaloviny).

 

Stavba příčně pruhovaného svalu:

  • Svalová vlákna, 1mm až 30 cm
  • Mnohojaderný útvar, jádra při povrchu
  • V embryonální době splynutím jednotlivých buněk
  • Kontraktilní vlákna aktin + myosin – zasunutí do sebe
  • Ovládáno naší vůlí – nervosvalová ploténka


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!