Tkáň – zdravotní nauka

 

   Otázka: Tkáň

   Předmět: Zdravotní nauka

   Zaslal(a): Bety

 

 

Tkáň je soubor buněk, které mají stejný tvar a jednu hlavní funkci. Rozlišují se 4 základní tkáně – tkáň epitelová, pojivová, svalová a nervová.

 

Druhy a funkce tkáně:

Tkáň epitelová:

Je jednovrstevná nebo mnohovrstevná, podle uspořádání buněk.

 

Dělí se na:

  • Epitel krycí – jeho úlohou je ochrana zevních a vnitřních povrchů organizmu, pokrývá povrch těla, vystýlá duté orgán
  • Epitel vstřebávací (resorpční) – vstřebává živiny ze střevního obsahu
  • Epitel dýchací (respirační) – zajišťuje výměnu plynů v plicích
  • Epitel žlázový (sekreční) – je tvořen buňkami, které tvoří a vydávají látky, jež neslouží jejich potřebám, ale jsou důležité pro celý organizmus.
  • Epitel smyslový – zachycuje specifické podněty
  • Epitel zárodečný – vytváří pohlavní buňky

 

Tkáň pojivová:

Je složena z buněk uložených volně v prostoru, který je vyplněn mezibuněčnou hmotou (produkt těchto buněk). Tkáň pojivová tvoří výplně, spoje, je oporou pro měkké části těla. Rozlišují se tři druhy pojivové tkáně: vazivo, chrupavka, kost.

 

Tkáň svalová:

Je složena z buněk, které mají schopnost smršťovat se. Smrštění (kontrakce) umožňuje pohyb. Rozlišují se tři druhy svalové tkáně: hladká svalová tkáň (je tvořena jednojadernými buňkami, které mají vřetenový tvar, nachází se ve vnitřních orgánech), příčně pruhovaná svalová tkáň (je tvořena mnohojadernými buňkami válcovitého tvaru, které nazýváme svalová vlákna, svazky svalových vláken tvoří sval, svaly se upínají ke kostem), srdeční svalovina ( je tvořena svalovými vlákny, která jsou spojena spojovacími můstky, a nachází se pouze v srdci).

 

Tkáň nervová:

Je složena z buněk, které se vyznačují nápadnou dráždivostí a schopností tuto dráždivost přenášet.

 

Orgán:

Orgán je útvar složený z několika tkání. Orgán plní určitou funkci v organizmu (např: plíce žaludek, střevo)

 

Orgánová soustava:

Orgánová soustava je skupina orgánů, které se podílejí na plnění určité funkce v organizmu.


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!