Ústavní právo

Maturitní otázku na téma ústavního práva nám zaslala Naty :). Další, podrobnější otázku na toto téma najdete například [zde].

 

Soubor právních předpisů upravující nejdůležitější právní vztahy ve státě

 • Uspořádání státu
 • Rozdělení a výkon státní moci
 • Základní práva a svobody občanů

 

Prameny ústavního práva

 • Ústava a další ústavní zákony (Ústava ČR č.1/1999 sb.)
 • Listina základních práv a svobod (Listina č.2/1999 sb.)
 • Ústava a listina se odlišují tím, že pro jejich schválení je třeba 3/5 souhlasů všech poslanců (120 lidí) a 3/5 přítomných senátorů (49 lidí).
 • Žádný právní předpis nesmí být v rozporu s Ústavou.

 

ÚSTAVA ČR

 • Preambule – úvodní část ústavy
 • Má 113 článků rozdělených do 8 částí, kterým se říká hlavy
 • Listina základních práv a svobod mí 44 článků
 • Nabytí účinnost – 1. 1. 1993

 

Hlavy ústavy

 • Základní ustanovení
 • Moc zákonodárná – legislativa
 • Moc výkonná – exekutiva
 • Moc soudní – jurisdikce
 • Nejvyšší kontrolní úřad
 • ČNB
 • Územní samospráva
 • Přechodná a závěrečná ustanovení

 

Parlament

 • Věk 18+
 • Nikdo nemůže být současně členem obou komor (poslanecké sněmovny a senátu)
 • Sněmovna je dolní komora a senát horní komora parlamentu
 • Schvaluje program vlády, rozpočet
 • Pravomoc na vydávání zákonů

 

Poslanecká sněmovna

 • 200 poslanců
 • Věk 21+
 • Funkční období na 4 roky
 • V čele předseda + místopředseda
 • Schvalování zákonů
 • První čtení
 • Druhé čtení
 • Třetí čtení

 

Tvorba a schválení zákonů

 • Legislativní proces
 • Zákonodárná iniciativa – právo navrhovat zákony má poslanec, skupina poslanců, senát, vláda, zastupitelstvo, kraje

 

Přijaté zákony podepisuje

 • Prezident ČR
 • Předseda vlády
 • Předseda poslanecké sněmovny

 

Výbory poslanecké sněmovny

 • Organizační
 • Mandátové
 • Imunitní
 • Rozpočtový
 • Hospodářský
 • Zemědělský

 

Senát

 • 81 senátorů
 • Volení na 6 let (každé 2 roky se volí 1/3)
 • Věk 40+
 • V čele předseda

 

Soudy v ČR

Soudní ústava

 • Nejvyšší soud
 • Nejvyšší správní soud (Brno)
 • Vrchní soudy (Praha, Olomouc)
 • Krajské soudy (Městský soud v Praze)
 • Okresní soudy (obvodní soudy v Praze)


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!