Co je to drama?

Význam slova drama pochází z Řeckého slova δpav čov, což v českém jazyce znamená provádět nějakou činnost nebo něco dělat.

Spolu s epikou a lyrikou patří mezi základní žánry a druhy literatury. Drama je tvořeno vyprávěním nějakého příběhu pomocí monologů a dialogů. V minulosti bylo časté především divadelní scénické provedení. V současné době se často objevuje v rozhlase, televizi, v hraném filmu a podobně.

Původní význam slova drama znamenal tanec satyrů ztělesňující děj. Teprve později se provádělo v jevištním provedení a především v tragédii. Základní teoretický princip dramatu ustanovil filosof Aristoteles ve své poetice, kde pojednává o tragédii. Dramatický děj se podává a odvíjí přímou řečí. V minulosti bylo veršované, tedy konkrétně v 11. století. V současné době převládá próza.

 

Historie dramatu:

Starověké Řecko díky oslavám Dionýse vyvinulo drama.  Nejvýznamnějšími dramatiky byli Titus Maccius Plautus, Aischylos, Euripides, Sofokles a Aristofanes. Šlo o to zdramatizovat biblické příběhy a legendy. Mezi hlavní církevní hry patřili mystérie a pašije. Ve 20. století se rozvolňují dramatické formy. Autoři dramatu se zaměřují převážně na psychologické prokreslení postav. Hlavní experimentátoři byli Maxim Gorkij, Oscar Wilde, Anton Pavlovič Čechov a George Bernard. Koncem druhé světové války se rozvíjí absurdní drama.


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!